Program

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande. Alla aktiviteter sker på Copperhill Mountain Lodge.

Onsdag 11 april 

Connecting Forum – powered by Nordea, Skistar och Diös, Almi Pitch Event med Value Creation Forum, Deloittes kvinnliga nätverk och Skistar Business Opening Dinner.

Torsdag 12 april – fredag 13 april

Lyssna till spännande talare, paneldiskussioner och samtal som kombineras med spontana möten och nätverkande. Vi inleder torsdagen med öppning av handeln på Nasdaqbörsen direkt från Åre och avrundar evenemanget på fredag eftermiddag med en ekonomiskpolitisk debatt med representanter från samtliga partier. I programmet ingår även Nordea lunch, Diös festmiddag och underhållning.

Här kan du se programboken från 2017 års evenemang.