Andreas Gyllenhammar

Andreas Gyllenhammar

Hållbarhetschef SWECO

Andreas Gyllenhammar är en av Sveriges mest tongivande hållbarhetskonsulter. Han är miljöforskare, klimatanalytiker och strategisk rådgivare till projekt runt om i världen. Andreas har bl.a. medverkat i FN-processerna bakom de globala hållbarhetsmålen och Klimatvalet i Paris.

Stora scenen – Fredag 11.30 – 11.55