Andreas Gyllenhammar

Andreas Gyllenhammar

Innovation- och hållbarhetschef, Jämtkraft