Arturo Arques

Arturo Arques

Swedbank och sparbankernas privatekonom

Arturo är en av landets mest citerade ekonomer. Med stort engagemang och inlevelse hjälper han både hushåll och företag att ta medvetna och rationella ekonomiska beslut. Han är orädd och gillar att utmana och skapar gärna debatt och opinion i för hushållen viktiga frågor. Med sina över 30 år i finansbranschen och dubbla examina har han både erfarenhet och kunskap att förklara svåra och komplexa samband på ett enkelt och pedagogiskt sätt.