Christoffer Malmer

Christoffer Malmer

Chef SEBx

SEBx är ett strategiskt initiativ där fokus ligger på att utforska nya tekniker, alternativa tekniska plattformar och framtida kunderbjudanden. Christoffer Malmer var tidigare Managing Director på Goldman Sachs. Han har sedan 2011 haft flera chefstjänster på SEB innan han blev chef för SEBx, vilket han också var med och startade våren 2018.

Stora scenen – Torsdag 11.10 – 11.35