Elisabeth Thand Ringqvist

Elisabeth Thand Ringqvist

Investerare & Medgrundare E14 Invest

Elisabeth Thand Ringqvist startade som tjugoåring sitt första företag i Lit, samma år som hon valdes in i Miljönämnden i Östersund. Hon är ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och har varit vd för Företagarna. Under sin karriär har hon drivit samhällsförändring genom att vara rådgivare, entreprenör, investerare och politiker.

Lobbyscenen – Torsdag 13.00 – 13.25