Erik Selander

Erik Selander

Advokat och Delägare DLA Piper

Erik Selander har omfattande erfarenhet av hantering av företagsrekonstruktioner, konkurser, likvidationer samt av krediträttsfrågor. Han är Sveriges representant i Världsbankens Insolvency Law Task Force, ingår i Vetenskapliga rådet vid Stockholm Centre for Commercial Law/Stockholms universitet samt leder Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid Centret.

Stora scenen – Torsdag 14.40 – 15.05