Hannes Sjöblad

Hannes Sjöblad

SingularityU Nordic

Hannes Sjöblad arbetar som Chief Disruption Officer vid Epicenter Stockholm där han hjälper företag och organisationer att navigera den snabba teknikomställningen. Han undervisar också vid SingularityU Nordic.

Stora scenen – Torsdag 16.00 – 16.25