Judit Wefer

Judit Wefer

Programledare Social Innovation Vinnova

Judit Wefer ansvarar för programmet Social innovation vid Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Hon har mångårig erfarenhet av innovationsfrågor och arbetar bland annat med hur samhällseffekterna av sociala företag ska mätas, vilket är en förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara affärsmodeller och kunna attrahera kapital.

Impact Summit – Torsdag 13.00 – 13.25