Karin Ebbinghaus

Karin Ebbinghaus

Vd Elonroad

Karin Ebbinghaus vd Elonroad, ett bolag som utvecklar lösningar för att ladda elfordon, kommersiella och privata, under färd eller vid parkering.