Karin Thomasson

Karin Thomasson

Regionråd (Mp) och 1 Vice Ordf. Regionala Utvecklingsnämnden

Karin Thomasson är sedan årsskiftet regionråd och 1:e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Tidigare var hon kommunalråd i Östersund med bland annat ansvar för övergripande klimat- och hållbarhetsfrågor. Karin är ordförande i föreningen Klimatkommunerna, samt ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting.

Stora scenen – Fredag 09.10 – 09.35