Kristin Magnusson Bernard

Kristin Magnusson Bernard

Sverigechef Nordea Markets och global makrochef

Kristin Magnusson Bernard tillträdde 2018 två nyckelroller på Nordea: både som sverigechef för Nordea Markets och global chef för makroekonomisk research. Med tio års sammantagen erfarenhet från IMF, ECB och EU-kommissionen har Kristin Magnusson Bernard arbetat med komplexa frågor och beslut mitt under brinnande skuldkris i Europa, bl.a. vad gäller stödlån och skuldrekonstruktion och med att få den så kallade trojkan att enas om makroekonomiska frågor.

Deloittes kvinnliga nätverk – Onsdag 18.45 – 19.10