Monica Hedberg

Monica Hedberg

Vd ESA BIC Capital region

MONICA HEDBERG är en serieentreprenör som har skapat och drivit flera typer av företag. Hon har fått utnämningen ”Årets kvinnliga företagare”, i Uppsala och även Uppsala kommuns hedersomnämnande för sitt arbete med jämställdhet inom finansbranschen då hon är medgrundare till Asynjor Invest AB, ett utbildningsföretag som utbildar kvinnor till diplomerade investerare. Monica driver ett investmentbolag och investerar för närvarande i flera typer av startups i Sverige och andra länder. Hon är ansvarig i ”The Capital region” för European Space Agency (ESA) s företagsinkubator som affärsutvecklare av rymdbolag i tidiga skeden.