Per Långsved

Per Långsved

Sverigechef, Nordea

Per Långsved, Sverigechef Nordea sedan 2019. Per har mångårig erfarenhet från flertalet centrala roller inom bank och finans med stor erfarenhet av ledarskap och exekutivt arbete.

Utöver landschefsrollen är Per även chef för den svenska privatmarknaden i Nordea. Per har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och sedan 2006 är han ordförande i Böda Sand Beach Resort AB.