Adam Kostyál

Adam Kostyál

Head of European Listings Nasdaq

Adam är Head of European Listings på Nasdaq och han har jobbat 13 år inom Nasdaq, tidigare bl.a. som Sales Director och dessförinnan på bl.a. Bloomberg. Adam har en BSc i Ekonomi och Marknadsföring från Vrije Universiteit de Bruxelles.