Annika Winsth

Annika Winsth

Chefekonom Nordea

Annika Winsth Nordeas chefekonom sedan 2008. För närvarande sitter hon i styrelsen för Lunds Universitet, styrelsen för Utrikespolitiska Institutet samt i Hans Dalborgs stiftelse för bank- och finansforskning. I maj 2018 blev Annika Winsth hedersdoktor vid Ekonomihögskolan Lunds Universitet.