Colin Ellis

Colin Ellis

Chief Credit Officer EMEA Moody´s

Colin Ellis är Moody’s Chief Credit Officer för EMEA. Han är ansvarig för att identifiera och analysera generella makro- och kredittrender samt leder och koordinerar Moody’s arbete med ratings. Detta innebär bl.a. arbete med makroanalyser av aktuella händelser som påverkar marknaden, som exempelvis Brexit.