Elisabeth Thand Ringqvist

Elisabeth Thand Ringqvist

Vice Ordförande Näringsutskottet (c) och Grundare E14 Invest