Henrik Ager

Henrik Ager

Vd Copperstone Resources

Henrik är sedan december 2022 VD för gruvbolaget Copperstone Resources med målsättningen att återöppna koppargruvan Viscaria i Kiruna. Innan Copperstone var Henrik åtta år på Sandvik och senast som affärsområdeschef för Sandvik Mining & Rock Technology. Henrik har 20 års erfarenhet från gruvbranschen från Copperstone, Sandvik och McKinsey.