Jenny Rundbladh

Jenny Rundbladh

Vd för SPP Pension & Försäkring och del av Storebrands koncernledning

Jenny Rundbladh är vd för SPP Pension & Försäkring och del av Storebrands koncernledning. SPP är ett av Sveriges snabbaste växande bolag inom fondförsäkring med enkelhet och hållbarhets som ledord.  Jenny har en bred erfarenhet inom försäkringsbranschen med bakgrund i ledande roller hos försäkringsförmedlaren Aon och If Skadeförsäkring. Jenny sitter också i styrelsen för Storebrand asset managent. Jenny är i grunden beteendevetare och är även utbildad inom Management på Harvard. Det är en kombination som tydligt speglas i hennes engagemang för ledarskap och värderingsdriven utveckling.