Knut Rost

Knut Rost

Vd Diös

Knut Rost är sedan 2014 vd för börsnoterade Diös, ett av Sveriges största fastighetsbolag. Han har en examen från KTH och en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen där han bl.a. haft olika befattningar inom Castellum och ICA Fastigheter.