Lena Sellgren

Lena Sellgren

Chefekonom Business Sweden

Lena har lång erfarenhet av omvärldsanalys och har bl.a. som chefanalytiker på Nordea Markets samt drygt tio år på Finansdepartementet. På Business Sweden analyserar Lena bl.a. i hur Sverige skall behålla och stärka sin konkurrenskraft och hon förser svenska bolag med relevanta beslutsunderlag inom internationalisering.